Column: CRIMINELEN BEPALEN HUN EIGEN STRAF (05-04-2012)

Geplaatst op: dinsdag 10 april 2012

Een rechter kan in ons land, een gevangenisstaf of een TBS maatregel opleggen. In het eerste geval moet je naar een gevangenis (Penitentiaire Inrichting) en in het tweede geval wordt je behandeld in een speciale, gesloten kliniek.

Om die keuze verantwoord te kunnen maken, kan een rechter een psychologisch onderzoek aanvragen bij het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Daar bekijken psychologen of iemand een geestelijke stoornis heeft. Zo ja, dan wordt TBS opgelegd, zo nee, dan gaat iemand naar de gevangenis.

Wat blijkt nu? Er zijn 70 verdachten van zware misdrijven (bijvoorbeeld verkrachting, moord, kindermisbruik) die weigeren, vaak op advies van hun advocaat, om mee te werken aan zo’n onderzoek. Gevolg is dat ze vaak hun TBS ontlopen.
Belangrijkste reden daarvoor is dat een misdadiger bij een TBS maatregel nooit van te voren weet wanneer hij vrijkomt. De rechter legt namelijk eerst twee jaar op en kan deze termijn, als de psychologen oordelen dat iemand nog een gevaar is voor de samenleving, steeds met twee jaar verlengen. Vrijheid moet je dus verdienen.
Een andere reden is dat criminelen in de gevangenis niet worden geconfronteerd met hun daden en dat ze dus in hun eigen schijnwereld kunnen blijven leven.

Aangezien de wet zegt dat je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling kan iedere crimineel dus een TBS ontlopen. Staatssecretaris Teeven wil nu de wet wijzigen, zodat bestaande medische dossiers van criminelen ook zonder hun toestemming aan het PBC ter inzage worden gegeven. Bijna alle Kamerleden zijn helemaal tegen, zij vinden dit een schending van de rechten van de misdadiger.

Denkt er nog weleens iemand aan de schending van de rechten van misbruikte kinderen, aan de schending van de rechten van verkrachte vrouwen of aan de schending van de rechten van de vermoorden?

Terug naar het nieuws overzicht
Nieuws van Rita Verdonk

Direct contact