Column: OOGKLEPPEN EN OORDOPPEN

Geplaatst op: donderdag 16 februari 2012

Politieke partijen dienen op de hoogte te zijn van veranderingen in de samenleving en de reactie van burgers daarop.

Eén van de in het oog lopende ontwikkelingen is de grote toestroom van het aantal mensen uit Midden-, en Oost Europese landen (MOE landen). Op dit moment wordt er geschat dat het er tussen de 200.000 en 300.000 zijn. Zeker weten doen we het niet want 80% van hen registreert zich namelijk niet na 3 maanden zoals is voorgeschreven.

Uit onderzoek (Motivaction sept. 2011) blijkt dat 73% van de Nederlanders blijvende vestiging en komst van Polen wil tegengaan door verscherpte regelgeving. 65% wil niet dat Polen zich hier vestigen en 81% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de integratie van Oost Europeanen.

De Haagse Korpschef van Essen zegt in een interview over mensen uit de MOE landen: “Voorheen kenden we deze mensen vooral van overlastmeldingen, maar we zien ze nu terug in de criminaliteitscijfers, ze worden werkeloos en gaan stelen.”

Bovenstaande verontrustende gegevens met daarbij in het achterhoofd de mislukte integratie van grote groepen Marokkanen en Antilianen (SCP februari 2012) zou iedere politieke partij moeten doen besluiten om actie te ondernemen. Om bijvoorbeeld aan burgers, die allang niet meer klagen over allerlei misstanden veroorzaakt door mensen uit de MOE landen omdat ze merken dat er toch niets mee gebeurd, nu wél te vragen naar hun mening. Of om mensen die klachten hebben niet meteen neer te zetten als intolerant en te beschuldigen van racisme, zoals in de tachtiger jaren ook gebeurde met mensen die toen klaagden over het gedrag van allochtonen in hun buurt.

Maar politiek correct Nederland wil niet leren van de geschiedenis en blijft met oogkleppen voor en oordoppen in, verkondigen dat het goed gaat met alle immigranten uit de MOE-landen.

Politiek correct Nederland word wakker, er dreigt een tweede integratieramp!

Terug naar het nieuws overzicht
Nieuws van Rita Verdonk

Direct contact